Buluşma

YAZ OKULU ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Nedir ?

Öğrenci buluşmaları ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, kar amacı gütmeyen, karşılıklı iletişimin en üst düzeyde olduğu, alışılagelmiş eğitim yöntemlerinden farklı olarak bir ya da birkaç konu hakkında düşünmeyi, tartışmayı ve hızlı bir şekilde ürün ortaya koyabilmeyi sağlayan organizasyonlardır. Bu buluşmalar ilerde çalışma ortamında da beraber olacağımız meslektaşlarımızı tanımak ve de birbirimizle etkileşime geçmek için önemlidir.

Kayıtdışı, Kent Düşleri, Yahşi Bey çalışmaları, Ewsad gibi örnekleri ülkemizde mevcuttur; ancak ilimizde mimarlık fakültesinin bulunduğu 4 üniversite olmasına rağmen bu tür organizasyonlar gerçekleşmemektedir. Yaz okulu komisyonu da İzmimod kapsamında bu amaçla kurulmuştur.

Gelenekselleşmesini planladığımız bu buluşmanın yapılmasına karar verdikten sonra; ‘’tarih, yer, program, sponsor, tema, isim’’ gibi başlıklar alt komisyonlarca detaylandırılmıştır.

Amaç?

İlk olarak gelecekte ülkemizde, Avrupa’da ve hatta dünyada, alanlarında söz sahibi olacak mimarlık öğrencilerinin sahip oldukları birikim ve arka plan sayesinde birbirleri ile iletişime geçerek paylaşımda bulunmaları ve mimarlığın kitaplar dışında insan faktörü ile geliştirebilecek noktalarına ulaşmaları temel amaçtır.