İz-kele Atölyesi

Katılımcılar

Erinç Yıldırım          İzmir Ekonomi Üniversitesi

Gizem Kızılırma      İzmir Ekonomi Üniversitesi

Serim Öztop             İzmir Yüksek Teknoloji Enstütüsü

Özge Yiğit                 İzmir Yüksek Teknoloji Enstütüsü

Durul Şan                 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ecem Kılıçlar           Osmangazi Üniversitesi

Gizem Ertaş             Osmangazi Üniversitesi

Mehmet Ünal           Yıldız Teknik Üniversitesi

Elif Yeşim ÖZGEN KÖSTEN’in  Atölye Hakkındaki Görüşleri

Atölyeden Fotoğraflar

Sonuç Ürün ve Sunum

 

 

Atölyeler Sayfasına Dön